Ticaret Meslek Liseliler
Yıllık Plan Günlük Plan Yazılı Soruları Sunular Alanlar F Klavye Kurs İletişim

DOKÜMANLAR

dokumanlar YILLIK PLAN

dokumanlar GÜNLÜK PLAN

dokumanlar YAZILI SORULARI

dokumanlar SUNULAR

dokumanlar STAJ BELGELERİ

dokumanlar REHBERLİK

dokumanlar YÖNETMELİKLER

dokumanlar BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

dokumanlar EĞİTSEL KULÜPLER

dokumanlar MODÜLLER

     ALANLAR

MUHASEBE 

noktaBÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

PAZARLAMA VE PERAKENDECİLİK

noktaBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

noktaULAŞTIRMA

noktaELEKTRİK ELEKTRONİK

f klavye test

 

KİTAPLAR
    noktaMUHASEBE
    noktaBİLGİSAYAR
    noktaKPSS
    noktaMESLEKİ

WEB TASARIMI
    noktaWEB SİTESİ YAPIMI
    noktaWEBMASTER
    noktaSAYAÇ
    noktaHTML KODLARI

LİNKLER
   
noktaFAYDALI LİNKLER
   noktaDOST SİTELER
   noktaEĞİTİM SİTELERİ

EĞLENCE
    noktaSOHBET
    noktaMÜZİK
    noktaOYUN
    noktaVİDEO    
 

KURSLAR DERSHANELER

 

 

MUHASEBE MONOGRAFİ 6

MUHASEBE SAYFASINA GERİ DÖN

MONOGRAFİ 6

ABC İşletmesi’nin Kasım-2006 kebir mizanı aşağıdaki gibidir. Mizanı 1/12/2006 tarihi itibarı ile mizan mahsup fişi ile bilgisayara girişini yaparak, aralık ayı ticari işlemlerini muhasebeleştirerek dönem sonu işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapınız.

100-KASA                                                                           : 10.000,00 YTL

102- BANKALAR                                                              : 15.000,00 YTL

120- ALICILAR                                                                  :   1.000,00 YTL

153- TİCARİ MALLAR                                                     : 30.000,00 YTL

190- DEVREDEN KDV                                                       :      100,00 YTL

193- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR     :      300,00 YTL

255- DEMİRBAŞLAR                                                        :   3.000,00 YTL

257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)                        :   1.200,00 YTL

321- BORÇ SENETLERİ                                     :   2.000,00 YTL

600- YURT İÇİ SATIŞLAR                                               : 20.000,00 YTL

621- SAT. TİC. MALLAR MALİYETİ(-)                        :   8.000,00 YTL

632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)                           :   2.000,00 YTL

679- DİĞER O.DIŞI GELİR VE KARLAR        :      400,00 YTL

770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                               :   2.300,00 YTL

771- GEN. YÖN. GİD. YANS. HESABI                            :   2.000,00 YTL

500- SERMAYE                   ?????????????????             :................. YTL

 1. 1)       01/12/2006 tarihi itibarı ile aşağıdaki alış faturalarını muhasebeleştiriniz.
  1. a)       %  8 KDV hariç 200,00 YTL, 150,00 YTL ve 240,00 YTL’lik mal alınmış, karşılığında çek verilmiştir. (37 nolu fatura)
  2. b)       % 18 KDV dahil 250,00 YTL, 140,00 YTL ve 130 YTL’lik mal alınmış, karşılığı veresiye bırakılmıştır. (99 nolu fatura)
 2. 2)       05/12/2006 tarihi itibarı ile aşağıdaki satış faturalarını muhasebeleştiriniz.
  1. a)       % 8 KDV dahil 300,00 YTL, 400,00 YTL ve 250 YTL’lik mal satılmış, karşılığında KDV’si peşin alınmış kalanı için çek alınmıştır. (46 nolu fatura)
  2. b)       % 18 KDV hariç 400,00 YTL, 600,00 YTL ve 100,00 YTL’lik mal satılmış, karşılığında yarısı için senet alınmış, kalanı veresiye bırakılmıştır. (47 nolu fatura)
 3. 3)       10/12/2006 tarihinde mal siparişi alınan firmadan 200,00 YTL avans alınmıştır.(66 nolu tahsilat makbuzu)
 4. 4)       15/12/2006 tarihinde % 8 KDV hariç 200,00 YTL’lik mal peşin olarak alınmıştır. (18 nolu fatura)
 5. 5)       18/12/2006 tarihinde sipariş avansa alınan firmaya % 18 KDV dahil 500,00 YTL’lik satış gerçekleştirilmiş, KDV’si peşin alınmış, kalanı veresiye bırakılmıştır. (48 nolu fatura)
 6. 6)       20/12/2006 tarihinde satıcıya olan borca mukabil 1.000,00 YTL’lik çek verilmiştir.
 7. 7)       25/12/2006 tarihinde 300,00 YTL’lik çek ve 400,00 YTL’lik alacak senedi tahsil edilmiştir.(67ve 68 nolu tahsilat makbuzu)
 8. 8)       28/12/2006 tarihinde brüt tutarı 250,00 YTL’ olan işleri kirası çek vermek sureti ile ödenmiştir. (62 nolu gider pusulası)
 9. 9)       30/12/2006 tarihinde veresiye olarak % 18 KDV hariç satılan malın 50,00 YTL’lik kısmı iade edilmiş, bedeli açık hesaptan mahsup edilmiştir. (38 nolu fatura)
 10. 10   31/12/2006 tarihi itibarı ile KDV tahakkuk kaydını yapınız.

ENVANTER BİLGİLERİ   :

 1. 1)       Dönem sonu mal mevcudu .......................................... YTL’dir. S.T.M.M.’ni hesaplayarak, envanter kaydını yapınız.
 2. 2)       Bankadan alınan hesap özetinden verilen çeklerden ............................. YTL’lik kısmının tahsil edilmiş olduğu anlaşılmıştır.
 3. 3)       Demirbaşların faydalı ömrünün 5 yıl olduğu varsayımı ile amortisman hesaplanacaktır.

Gerekli diğer dönemsonu işlemlerini yaparak, gelir tablosu ve bilançoyu hazırlayınız.

       
 

 

Her Hakkı Saklıdır © 2007-2010 www.ticaretmeslekliseliler.com Site Tasarımı Murat ATALAY.