Ticaret Meslek Liseliler
Yıllık Plan Günlük Plan Yazılı Soruları Sunular Alanlar F Klavye Kurs İletişim

DOKÜMANLAR

dokumanlar YILLIK PLAN
dokumanlar
GÜNLÜK PLAN
dokumanlar YAZILI SORULARI
dokumanlar
SUNULAR
dokumanlar
STAJ BELGELERİ
dokumanlar
REHBERLİK

dokumanlar
YÖNETMELİKLER
dokumanlar
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

dokumanlar
EĞİTSEL KULÜPLER
dokumanlar
MODÜLLER

     ALANLAR

MUHASEBE 

noktaBÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

PAZARLAMA VE PERAKENDECİLİK

noktaBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

noktaULAŞTIRMA

noktaELEKTRİK ELEKTRONİK

 

f klavye test

 

KİTAPLAR
    noktaMUHASEBE
    noktaBİLGİSAYAR
    noktaKPSS
    noktaMESLEKİ

WEB TASARIMI
    noktaWEB SİTESİ YAPIMI
    noktaWEBMASTER
    noktaSAYAÇ
    noktaHTML KODLARI

LİNKLER
   
noktaFAYDALI LİNKLER
   noktaDOST SİTELER
   noktaEĞİTİM SİTELERİ
    
 

 

 

 

 
F KLAVYE 10
 
noktaGİRİŞ nokta  DERS 1nokta DERS 2 nokta DERS 3 noktaDERS 4nokta DERS 5nokta DERS 6nokta DERS 7noktaDERS 8  noktaDERS 9  noktaDERS 10 
Sayı Bölümü

Tanımı ve İçeriği: Her kurumun kendi dosyalama sistemine göre verdiği kayıt, dosya ve konu ile ilgili kod numarası ve işaretlerin gösterildiği bölümdür. Sayının kurum açısından değişmeyen kısmının Microsoft Word belge şablonuna eklenmesi başlık bölümünde olduğu gibi kolaylık sağlayacaktır.

Konumu ve Şekli: Sayı bölümü, başlığın son satırından itibaren, iki boş satır bırakılıp sol boşluktan başlanarak (sol marja dayalı) yazılır. Kurum sayısı ile tür sayısı arasına tire(-) veya kesme işareti(/) konabilir.

 Tarih Bölümü

Tanımı ve İçeriği: Tarih, yazının gönderildiği zamanın gün, ay ve yıl olarak gösterildiği bölümdür. Bu bölümün yazımında kolaylık sağlamak için Microsoft Word ekranından Ekle/Tarih ve Saat… kullanılabilir.

Konumu ve Şekli: Tarih, sayı ile aynı satıra sağ boşlukta bitecek şekilde (sağ marja dayalı) yazılır. Tek haneli gün rakamlarının önüne sıfır (0) yazılır. Ay ismi, sadece baş harfi büyük olarak yazı ile yazılır. Gün ay ve yıl arasına birer boşluk bırakılmalıdır. Kısaltma yapılmaz.

 Konu Bölümü

Tanımı ve İçeriği: Konu, yazının taşıdığı ana fikrin özetlendiği bölümdür.

Konumu ve Şekli: Sayıdan sonra iki satır boşluk bırakılıp sol bloktan başlanarak yazılır. Konu bir satıra sığmazsa “Konu” kelimesinin altı boş kalacak şekilde, diğer satır veya satırlar ilk satırın hizasından başlar. Konunun satırları, sayfanın ortasını geçmez. Konu kelimesinin yanına iki nokta (:) işareti konulur.

 Adres Bölümü

Tanımı ve İçeriği: Adres, yazının gönderileceği kuruluş veya kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür.

Konumu ve Şekli: Adres, konu bölümünün son satırından sonra yazının uzunluğu da dikkate alınarak en az iki boş satır bırakılmak suretiyle yazılır. Adresin bütün satırları, sol kenardan başlar. Birinci satıra, yazının gönderileceği kurumun adı -kısaltma yapmadan büyük harfle yazılır. Görevli kişilere yazılan yazılarda, o kişinin adı küçük harfle, soyadı ve unvanı büyük harfle yazılır. Kısaltılmış kuruluş isimleri ve görev unvanları yazılabilir. Yazının gönderildiği yerin adresi küçük, şehir ismi ise büyük harfle yazılır. Yazının dikey olarak kâğıda uyumlu yerleşmesi için gerekli boşluk konu ile adres arasında bırakılır. Bu işlemi düzenli yapabilmek için başlangıçta adrese başlarken sadece iki boş satır bırakılır, yazının bütün bölümleri yazılır. Yazının bitimi ile kâğıdın alt çizgisi arasındaki boşluğun 2,5 cm kalacak şekilde ayarlanabilmesi için imleç, konu ile adres arasındaki boşluğa getirilip Enter, Delete veya BackSpace tuşları ile istenilen ayarlamalar yapılır.

 Metin Bölümü

Tanımı ve İçeriği: Metin, konuyu ve düşünceyi tam olarak açıklayan madde, paragraf, vb. unsurlardan oluşan, gereğine göre resim, çizelge, grafik vb. unsurlar ihtiva eden esas yazı bölümüdür. Paragraf; bir düşünce veya konuyu kısmen ya da tamamen anlatan, bir satırbaşından öteki satır başına kadar olan yazı bölümüdür       

Konumu ve Şekli: İlgi bölümünün bitiminden sonra, iki boş satır bırakılıp sol bloktan itibaren paragraf başı yapılarak metin kısmına başlanır. İlgi bölümü yoksa adresin bitiminden itibaren üç satırlık boşluk bırakılarak metin kısmına geçilir. Metin bölümüne, doğrudan doğruya konudan söz açılarak başlanır. Hiçbir saygı kelimesi kullanılmaz. Metin, tek veya çok paragraf halinde yazılabilir. Paragrafların ilk satırı, sol boşluktan itibaren 1–1,5 cm içerden diğer satırlar ise sol bloğa dayalı yazılır. Paragraflar arasında bir boş satır bırakılır.Yazılarda silinti veya kazıntı yapılmaz. Yazılar sağ blokta biter, alt satıra geçiş için hece bölünmez. Kelimeler ise satır sonunda veya başında tek harf kalmayacak şekilde, heceler arasına tire (-) işareti konularak bölünebilir. Bu konuda hataya düşmemek ve zaman kazanmak için Microsoft Word/biçimlendirme araç çubuğundan /yasla seçeneğini kullanmak gerekir. Metnin sayfaya dikey olarak uygun yerleşimi için, yine biçimlendirme araç çubuğundan /Yazı Tipi Boyutu ayarı kullanılmalıdır. Alt makama yazılan yazıların metin bölümü “... rica ederim”. Aynı düzeydeki veya üst makama yazılan yazıların metin bölümü “... arz ederim”. Hem alt, hem de üst makama gönderilecek yazıların metin bölümü “…arz ve rica ederim” şeklinde bitirilmelidir.

   İmza Bölümü

 Tanımı ve İçeriği: İmza bölümü yazıyı imzalayacak olan kişinin veya kişilerin, adının ve unvanının yazıldığı bölümdür. İmza çıktıdan sonra bu bölüme atılır.

Konumu ve Şekli: Metnin son satırıyla kağıdın bitimi arasında kalan boşluğa göre 3-4 satır ara bırakılarak yazının sağ alt köşesine yazılır. İmza satırlarının sağında, 4-6 karakter sığacak şekilde boşluk kalmalıdır. İmza bölümü genelde iki satırdan meydana gelir. Birinci satırda yazıyı imzalayacak kişinin adı küçük, soyadı büyük harfle yazılır. İkinci satırda bu kişinin unvanı küçük harfle yazılır. Unvan bir satıra sığmıyorsa birinci satırın hizasından devam edecek şekilde alt satıra geçilebilir veya herkesçe bilinen unvan kısaltmaları yapılabilir. İsmi geçen yetkili kişi imzasını isminin üst bölgesine atmalıdır.

  Paraf Bölümü

Tanımı ve İçeriği: Bu bölümde yazdıran yetkilinin ve yazan kişinin ad ve soyadlarının baş harfleri yazılır. Paraf bölümü resmi yazıların en az iki nüsha yazılması ve bir kopyasının düzenleyen kurumda kalması halinde sadece ikinci nüshaya arşiv bilgisi için konulmuştur. Günümüzde yazıların kopyalanması ve arşivlenmesi çoğunlukla bilgisayarda yapıldığı için bu bölüm tali (2. derece) duruma düşmüştür.

Konumu ve Şekli: Yazının son bölümünden itibaren iki boş satır bırakıp sol bloğa dayalı olarak mektubu yada resmi yazıyı yazdıran kişinin adının ve soyadının baş harfleri ile yazan kişinin adının ve soyadının baş harfleri arasına bölme (/) işareti konularak aralıksız büyük harfle yazılır.

     KAYNAKÇA:

          - MEGEP DERS MODÜLLERİ; Bilgisayarda Yazı Dersi Modülleri. F Klavye 1, F Klavye 2, Yazı Biçimleme

             İnterstenoturk web sitesi.

           -Murat Atalay Bilgisayarda Yazı Ders Notları 2006-2012

 

noktaGİRİŞ nokta  DERS 1nokta DERS 2 nokta DERS 3 noktaDERS 4nokta DERS 5nokta DERS 6nokta DERS 7noktaDERS 8  noktaDERS 9  noktaDERS 10 
  
 

 

Her Hakkı Saklıdır © 2007-2016 www.ticaretmeslekliseliler.com Site Tasarımı Murat ATALAY.